Produktion av matfisk

FN: Vi måste odla och äta mer fisk

2:02 min

Vi behöver äta mer fisk och också öka produktionen av matfisk, säger Manuel Barange på FN i en intervju med Ekot.

– Vi måste äta mer fisk i framtiden. Men den fisken måste inte komma från havet, sjöar eller floder. Majoriteten av den kommer att komma från vattenbruk, säger Manuel Barange, chef för fiske och vattenbruk på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, till Ekot.

Enligt organisationen behöver fiskodlingarna bli fler, så att mer av fisken kommer från odlingar av olika slag i stället för fiske i havet eller sjöar.

– Vattenbruk är en väldigt bra matkälla. Det ger också inkomster och
levebröd runt om i världen, säger han.

I dag äter vi mer fisk är någon gång tidigare. På 60-talet åt vi, i snitt i världen, 9,5 kg fisk per person och år.

Den siffran har nu mer än fördubblats, till över 20 kg per person och år.

Fisk är framför allt mat för många fattiga runt om i världen.

– Fisk är mat för de fattiga, mycket mer än det är mat för de rika, säger Barange.

Fiskodlingar står nu för ungefär hälften av den fisk som vi äter. Den andelen behöver bli större, enligt FN-organisationen.

– Vi behöver fördubbla vattenbruksproduktionen till år 2050, säger Manuel Barange till Ekot.

Samtidigt som FN efterlyser mer matfiskodling så minskade den lite i Sverige förra året, enligt ny statistik.

Men framåt finns det flera aktörer som vill öka fiskproduktionen här.

– Det finns ett intresse både politiskt och inom näringen att den här produktionen ska öka. Det är en hållbar matproduktion som vi behöver satsa mer på, säger Frida Solstorm, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket, till Ekot.

Men det finns också kritik mot fiskodling, till exempel det foder som har använts och att odlingarna kan sprida sjukdomar.

Frida Solstorm menar att fodret förbättras och ur ett klimatperspektiv är det bättre än annan matproduktion.

– Rent klimatmässigt brukar man säga att vattenbruket bidrar till mindre klimatpåverkan, säger hon.