Sänkt ribba

Åklagare vill underlätta telefonavlyssning

2:34 min

Det bör bli lättare för polisen att avlyssna telefoner i exempelvis bedrägerihärvor, det vill Åklagarmyndigheten.

I dag krävs att varje enskilt brott ska ha ett straffvärde på minst två år för att polisen ska få avlyssna misstänkas telefoner.

Kammaråklagare Christer Sammens har på eget initiativ skrivit till regeringen i frågan. Han berättar att han har lett förundersökningar där äldre lurats på pengar. Bedragarna har ringt upp de äldre och utgett sig för att vara banktjänsteman.

Trots att polisen kunnat se att ett stort antal äldre ringts upp från samma telefonnummer så kan åklagaren inte begära hemlig telefonavlyssning eftersom varje enskilt brott inte skulle ge två års fängelse.

– Eftersom varje bedrägeri inte har ett straffvärde av två år så går det inte att avlyssna. Men däremot är det ganska uppenbart att hela brottsligheten kanske har ett straffvärde som överstiger två år med råge, säger Christer Sammens.

Han har föreslagit för regeringen att rättegångsbalken ändras så att domstolar ska kunna väga ihop den totala misstänkta brottsligheten när de fattar beslut om hemlig avlyssning.

Även Åklagarmyndigheten vill se en sådan lagändring. Susanne Kaevergaard som är biträdande tillsynschef vid Åklagarmyndigheten säger att myndigheten för fram idén till regeringen i de pågående samtalen om hur gängkriminaliteten ska bekämpas.

– Vi har tittat på den frågan redan tidigare och tycker att det är ett bra förslag och kommer försöka driva det och få tillstånd en lagändring, säger Susanne Kaevergaard.

Regeringen bekräftar att frågan finns med i förhandlingarna mot gängkriminalitet med de andra partierna. Inrikesminister Mikael Damberg meddelar via sin pressekreterare att han inte stänger dörren för några förslag i nuläget.

Advokatsamfundet har inte tagit ställning till förslaget men generalsekreteraren Mia Edwall Insulander säger att en sånt här lagförslag behöver utredas noga.

– Problemet är ju att hemlig telefonavlyssning generellt är en särskild integritetskränkning och det måste man vara försiktig och restriktiv med generellt. Det är en rättssäkerhetsfråga, säger Mia Edwall Insulander.