Tävlar med flera länder

Sverige kan skjuta upp första satelliten från västeuropeisk mark

2:34 min

Sverige och rymdbasen Esrange i Kiruna kan bli först med att skjuta upp satelliter från västeuropeisk mark.

Satellituppskjutning bedöms ha hög kommersiell potential när användningen av satellitdata växer, exempelvis för klimatövervakning och i självkörande bilar.

Flera länder tävlar om att bli först och skulle Sverige bli det medför det stora fördelar, säger Stefan Gustafsson, strategichef vid statliga rymdbolaget SSC.

– Vi kommer att ta mycket större marknadsandel och vi kommer att kunna utveckla det här snabbare, och det här har betydelse för att kunna växa fort.

– Det är en stor brist i världen på möjlighet att skjuta upp små satelliter och det där bromsar i ganska stor omfattning utvecklingen av den rymdinfrastruktur som är så viktig.

I dag finns cirka 2 000 satelliter i omlopp runt jorden men siffran väntas stiga kraftigt under åren framöver, enligt Stefan Gustafsson.

– Det är en väldigt stark tillväxt och nu pekar alla prognoser på att man kommer upp mot 10 000 satelliter.

Uppgifterna för alla nya satelliter, både kommersiella och myndighetsägda, kommer att handla exempelvis om att serva 5G-nät och ge positionsdata till självkörande bilar, och miljöövervakning av vår jord.

– Det har ju en väldig betydelse, till exempel för att kunna hantera konsekvenserna av klimatproblematiken, men också för att komma till rätta med problematiken i sig.

Rymdbolaget SSC  behöver investera i bland annat en ny uppskjutningsramp vid Esrange för att kunna skjuta upp satelliter.

Bolaget har fört dialog med regeringen om att få pengar, drygt 400 miljoner kronor, till de infrastruktursatsningar som krävs.

Storbritannien, Portugal, Spanien och Norge tävlar med Sverige om att bli först med satellituppskjutningar, men för att bli det krävs besked från regeringen inom en snar framtid.

– Får vi inte alla pengar som behövs nu får vi försöka hitta andra vägar, och då kommer det att ta längre tid.

Förhoppningen är att det kommer pengar i budgeten för 2020 som regeringen presenterar nästa vecka.

Sveriges rymdminister Matilda Ernkrans ska presentera den i Kiruna på onsdag, men hon vill inte säga om det ska ses som ett tecken på att det blir pengar till en satellitsatsning, säger hon till Ekot.

Rättelse: I en tidigare version fanns en felaktig uppgift om att Rymdstyrelsen ansökt om pengar hos regeringen för satellitsatsning vid Esrange.