“Håll den alltid låst”

22 min

"'Den här dörren leder ned till resten av huset', sade hon. 'Håll den alltid låst. Om du behöver prata med mig så får du gå ut och använda ytterdörren på framsidan. Och kom ihåg att knacka först.'"

Historien är skriven av lyssnaren Chris Smedbakken och läses av Ludvig Josephson.