Hjärtat.

Kondition och hjärtats hälsa nära sammanlänkat

2:40 min

Bättre kondition minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Hos både män och kvinnor i alla åldrar, visar en ny svensk studie.

Studien är också speciell eftersom den inkluderar ungefär lika många män som kvinnor i studien, berättar Elin Ekblom Bak, docent på Gymnastik och idrottshögskolan och en av forskarna bakom studien.

– Man vet att bättre kondition minskar risken för många sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar. Men många tidigare studier bygger framför allt på män. Och på enskilda åldersgrupper. Så det här är den enskilt största studien som tittar på både män och kvinnor och i olika åldersgrupper. Så då kan vi jämföra riskerna mellan könen och åldersgrupperna, säger hon.

Studien är baserad på cirka 266 000 arbetsföra män och kvinnor i åldrarna 18 till 74 år. De har alla, via jobbet, fått sin kondition beräknad med tester på cykel – någon gång mellan åren 1995 och 2015.

Informationen har samlats i en databas och forskarna har, i efterhand, kunnat se hur många av dessa som drabbats av till exempel hjärtinfarkt eller dött i förtid.

Och kopplingen mellan bra kondition och mindre risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar är alltså välkänd. Men Elin Ekblom Bak, och de andra forskarna bakom studien, tycker ändå att några saker sticker ut. Som till exempel att skillnaderna var så pass stora mellan män och kvinnor.

– Man vet sedan tidigare att män har en högre risk av att drabbas av en hjärtinfarkt än en kvinna. Men att skillnaderna var så stora, och att det var likadant över nästan hela konditionsspannet, var uppseendeväckande.

Till exempel visar studien att män i åldersgruppen 18 till 49, med låg kondition, har lika stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom för första gången som kvinnor i åldersgruppen 60 till 74 år.

Referens: Ekblom Bak et al. "Sex- and age-specific associations between cardiorespiratory fitness, CVD morbidity and all-cause mortality in 266.109 adults". Doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.105799.