Lärarutbildningarna

Fortsatt minskning av antagna till lärarutbildningar

2:21 min

Antalet antagna till lärarutbildningarna fortsätter att minska och till hälften av studieplatserna nu till hösten fanns ingen konkurrens alls.

Det totala antalet antagna till landets alla lärarutbildningar minskade till knappt 14 000 studenter, visar siffror från Universitet- och högskolerådet som TT tagit del av.

Minskningen är visserligen liten, men problemet är att antalet studenter istället skulle behöva öka rejält.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund tror problemet är att yrket helt enkelt inte är tillräckligt attraktivt.

– Det viktigaste är att lärarna får en god arbetsmiljö. Lärare har idag ganska dåliga möjligheter att göra ett bra jobb vilket gör att yrket inte är attraktivt.

Ointresset för lärarutbildningen har lett till att flera av höstens utbildningar fått ställas in. Och siffrorna visar också att det inte fanns någon konkurrens alls till hälften av höstens lärarutbildningar. Alla behöriga sökande kom alltså in. Detta ökar risken för avhopp från utbildningen, något som Ekot tidigare rapporterat om.

För att locka fler till lärarutbildningen har regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att reformera lärarutbildning. Bland annat vill partierna öka antalet lärarledda timmar och förbättra möjligheten att jobba på en skola och studera. Dessutom vill man höja antagningskraven för att minska avhoppen.

Men enligt Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, löser man inte lärarbristen enbart med utbildningsplatser.

– Att vi enbart ska klara lärarbristen med hjälp av utbildningsplatser, det tror jag inte är möjligt. Det kommer att krävas andra insatser, till exempel att vi använder digitaliseringens möjligheter.