Hyreshöjning på 66 procent hotar Idrottshögskolan

2:03 min

Kraftigt höjda hyror hotar flera institutioner på Göteborgs universitet. För Idrottshögskolan begär kommunala fastighetsbolaget Higab en höjning med 66 procent.

Det är från januari 2021 som kommunala Higab begär hyreshöjning från Idrottshögskolan.

Man begär även en höjning för lokalerna som JMG, institutionen för journalistik medier och kommunikation hyr, 45 procents höjning från våren 2020.

Vad hyrorna till slut landar på är inte färdigförhandlat, men om fastighetsbolaget får sin vilja igenom kan Idrottshlögskolan tvingas flytta, säger Frode Slinde, prefekt på Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

– Ja den risken är överhängande. Den här byggnaden är ritad och byggd för utbildning och forskning inom idrottsvetenskap, jag tycker att det är slöseri med skattemedel om vi måste lämna lokalerna, säger Frode Slinde.

Enligt Higabs vice vd, Stefan Lundqvist, är dagens hyror för Idrottshögskolan och JMG i princip självkostnadspris. Något man inte får fortsätta ha.

– Vi, som kommunalt bolag, har inte rätt att subventionera andra utan måste sätta rätt hyra för de här lokalerna, säger Stefan Lundqvist.