Natur

Lyckad efterlysning på friska askar

2:02 min

I våras gick forskare på SLU och Skogforsk ut med ett upprop för att hitta askträd som inte drabbats av askskottsjuka - och många hörde av sig.

De har svarat med information, bilder och bjudit in oss, så vi har ett team med forskare på både SLU och Skogforsk som har åkt ut för att möta människor och titta på askträd på deras mark.

  • Askskottsjukan slår hårt mot svenska askar, men några träd har visat en större genetisk motståndskraft mot sjukdomen.
  • Sedan 2013 driver SLU i samarbete med bland annat Skogforsk ett projekt där de söker rätt på och klonar dessa motståndskraftiga askträdindivider. Syftet är att på så vis försöka rädda kvar den hotade asken.
  • I våras gick forskarna ut med ett nytt upprop efter askar som ser friska ut, trots att de växer bland sjuka askar. Forskarna har så här långt besökt ca 100 platser, och totalt hittat ca 220 askar som de bedömt som vitala.