Sjukvården

Miljardförlust väntar för svensk sjukvård

1:53 min

Sjukvården i Sverige blöder ekonomiskt och ser ut att kosta sju miljarder kronor mer än planerat i år. En av regionerna som går mest back är Örebro län där prognosen för sjukvården är minus 450 miljoner kronor.

P4 Örebro har frågat samtliga regioner hur den ekonomiska prognosen för sjukvården ser ut.

Av 21 regioner är det bara en som uppger att sjukvårdens ekonomi är i balans.

Övriga ser ut att tillsammans göra ett underskott på sju miljarder kronor.

  • Tio regioner uppger att det bland annat beror på höga kostnader för inhyrd personal.
  • Fem regioner lyfter fram dyra läkemedel.
  • Två regioner funderar på att höja skatten.

En av regionerna som har störst underskott sett till antalet invånare är Örebro län. Prognosen visar minus 450 miljoner kronor.

– Det beror på att vi har höga ambitioner att erbjuda vård och service till våra medborgare än vad vi har pengar till i vår budget, säger Karin Sundin (S) som är ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden.

En annan faktor är den växande äldre befolkningen i kombination med bättre men dyrare behandlingsmöjligheter för akuta kroniska sjukdomar.

– Vi kan idag bota sjukdomar och lindra symptom som vi tidigare inte kunde. Men det är kostsamt och vi kan erbjuda mer än vad vi har råd till.

För att minska underskotten arbetar regioner bland annat med att ha mindre inhyrd personal, vissa regioner har infört anställningsstopp och andra uppger att de kan komma att säga upp personal. Region Stockholm har redan varslat om att 550 anställda på Karolinska sjukhuset kan tvingas sluta.

Sammanställningen bygger på regionernas egna svar och delårsrapporter.