Sill och skarpsill

Minister om yrkesfiskets felrapportering: "Det är bekymmersamt"

1:58 min

Yrkesfiskets felrapportering är bekymmersamt, konstaterar landsbygdsminister Jennie Nilsson efter P1-programmet Kalibers granskning  som visar att varannan svensk fisketrålare som kontrollerats i Danmark rapporterat fel mängd av den sill och skarpsill som tagits upp ur Östersjön.

Något som kan leda till att beslut om fiskets framtid tas på fel grunder.

--Det är självklart inte okej att det finns så stora avvikelser mellan det som rapporteras in och det man ser i kontroller. Som politiker är jag väldigt beroende av att jag kan lita på dem råd som exempelvis ICES (Internationella havsforskningsrådet) ger inför att vi fattar beslut om kvoter. De råden baserar sig i sin tur på det som är inrapporterat, så att självklart är det här bekymmersamt, säger Jennie Nilsson.

Kaliber har granskat närmare 100 kontroller som gjorts av danska Fiskeristyrelsen från de tre senaste fiskeperioderna av sill och skarpsill, som lämnats av svenska fiskare i Danmark. Fisk som i huvudsak går till produktion av fiskmjöl.

I mer än hälften av fallen har yrkesfiskarna lämnat felaktiga uppgifter. Kontrollerna visar att dem tagit upp drygt 50 procent mer skarpsill än vad de själva uppgivit och drygt 50 procent mindre sill.

Det svenska yrkesfisket har lämnat felaktiga uppgifter under många år, uppger danska myndigheten Fiskeristyrelsen och svenska havsforskare som Kaliber pratat.

I oktober tas beslut tas om vilka kvoter som ska gälla i Östersjön för nästa år och felrapportering kan leda till att besluten tas på felaktiga grunder, varnar forskare för.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson vill nu att Havs-och vattenmyndigheten, den svenska kontrollmyndigheten, skärper sitt arbete:

– Jag kan inte svara på hur det har kunnat fortgå. Och jag inbillar mig också att Havs-och vattenmyndigheten över tid ändrat hur man ser på dem här frågorna och jag inbillar mig också att den här typen av rapportering som ni gjort i dag gör att man ytterligare skärper upp arbetet, säger Jennie Nilsson.