Skattebetalarnas pengar

Kommuner tar ekonomiska risker i kampen att synas

1:59 min

Många kommuner använder sig av olika typer av event för att öka besöksnäringen och skapa attraktionskraft för de boende. Men eventen kan också bli kostsamma för skattebetalarna. Enligt en enkät som Ekot har gjort har en tredjedel av alla svenska kommuner tagit ekonomiska risker vid olika typer av event under 2019.

Matmässor och idrottstävlingar är exempel på satsningar som kommuner gör både för höja platsens värde för de som bor där och för att locka besökare. Vissa typer av event skattar kommuner så högt att de är beredda att ta den ekonomiska risken om eventet skulle överskrida sin budget.

Enligt Ekots enkät, där 205 av landets 290 kommuner har svarat, så har drygt en tredjedel av kommunerna, 71 stycken, varit ekonomisk garant för event under 2019. En av dessa kommuner är Partille kommun som sedan två år tillbaka är ekonomisk garant för P3 Guld. Daniel Claesson är evenemangschef på Partille Arena.

– Om man räknar hem hur många gånger Partille nämns under dagarna kring P3 Guld arrangeras i stora dagliga media så är det ju fler gånger under den perioden än det gör under hela året. Så det är klart att vill man sprida att Partille finns så är det bra ur en marknadsföringssynpunkt.

Eventstaden Göteborg har en lång tradition av att ta ekonomiska risker för att få olika event. I EM i ridsport 2017 gick det kommunala bolaget GotEvent med en ekonomisk förlust på 55 miljoner. Detta var när man hade en S-ledd majoritet i kommunen. Mats Adrian är sedan ett halvår tillbaka ordförande för Gotvevent och som Kristdemokrat vill han nu använda kommunala medel på ett annat sätt.

– Det jag upplever då är att man har dragit ett antal lärdomar från det. Jag tror också att man ska skilja på att vara garant och arrangör. För arrangörer tar ett ännu större ansvar. Garant tror jag ändå att väldigt många kommuner är.

Andreas Bergh är docent i nationalekonomi och välfärdsforskare vid Lunds Universitet och Institutet för Näringslivsforskning och har kartlagt hur kommuner försöker sätta sig själva på kartan med bland annat event. Och han menar att detta att kommuner tar ekonomiska risker i kampen för att synas är problematisk även om kommunerna inte går med förlust.

– Även om det är ganska billigt i kronor räknat, så kan det vara en hög kostnad i form av att vi inte lägger energi och uppmärksamhet på skola vård och omsorg för det är det som kommunerna borde lägga mest kraft på och det är det de borde tävla om att vara bäst på, säger Andreas Bergh.