Ålder påverkar

Studie: Unga tror på lägre boräntor

2:12 min

En ny vetenskaplig undersökning visar att yngre personer tror på lägre bostadsräntor på sikt än vad äldre gör, och det kan ha betydelse för hur bostadspriserna utvecklas.

– De som är i den yngsta gruppen har inte sett så mycket annat än förhållandevis låga räntor under sitt vuxenliv. Riksbankens styrränta har ju under den här perioden varit väldigt låg och det har medfört att boräntorna också har varit låga. Och har man inte sett någonting annat är det väl ganska naturligt att man tror att räntorna alltid kommer att vara låga, säger en av forskarna, professorn i nationalekonomi vid Örebro universitet, Pär Österholm.

Forskarna har använt sig av statliga Konjunkturinstitutets månatliga konjunkturbarometrar från perioden 2010 till och med 2017 och jämfört hur olika grupper av befolkningen svarat på frågan om hur de tror att bostadsräntorna kommer att utvecklas.

Ju yngre de tillfrågade är desto lägre bostadsräntor tror de på fem år framåt i tiden. Och tror man på lägre ränta så innebär det ju också att man räknar med lägre månadskostnad för boendet och kan då vara beredd att betala ett högre pris för bostaden, säger professor Pär Österholm.

– De som har väldigt mycket lägre ränteförväntningar kommer då rimligen också ha högre husprisförväntningar.

Så unga kan vara beredda att bjuda mer, helt enkelt?

– Ja, det är en rimlig slutsats att dra utifrån de här forskningsresultaten.

Så du menar att de ungas uppfattning om boräntorna kan då ha bidragit till att elda på bostadspriserna som ju har stigit mycket de senaste åren?

– Ja, de yngre är ju de som i hög utsträckning går in på bostadsmarknaden. Och om de då utgör en större andel av dem som köper så kommer ju det att påverka bostadspriserna, säger professor Pär Österholm.

Förutom ålder finns det också andra faktorer som avgör vad man tror om bostadsräntorna framöver. Men de skillnaderna är inte alls lika tydliga.

Till exempel så tror högutbildade på lägre framtida räntor än lågutbildade. De som redan har en bostadsrätt eller villa tror på lägre bostadsräntor än de som inte har. Och män tror på lägre räntor fem år framåt i tiden än vad kvinnor gör.