Tillsätter arbetsgrupp

M: Utred viss reklamfinansiering i public service

2:19 min

Moderaterna öppnar för att public service i framtiden till viss del kan finansieras av reklam. Till partiets stämma i höst har det kommit in flera motioner om public service och partistyrelsen svarar nu med att föreslå att partiet tillsätter en arbetsgrupp för att komma med förslag på hur ett framtida, smalare uppdrag för Sveriges Radio, Svt och Utbildningsradion skulle kunna se ut.

– Det handlar både om att värna kärnan i uppdraget och att värna långsiktigt medborgarnas förtroende för public service, säger Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer.

Vad ser du som det huvudsakliga problemet?

– Jag tycker att det är rimligt att eftersom det är en så viktig verksamhet att från tid till annan ställa sig frågan vad som bör vara uppdraget.

Public services framtid har kommit att bli en viktig fråga inför Moderaternas stämma i oktober. Svaret som partistyrelsen kommer med nu och som Muf reserverat sig mot är alltså att tillsätta en arbetsgrupp. Fokus ska vara innehållet. Partiet vill se, som Gunnar Strömmer säger ett vassare utbud som ska fokusera på nyheter, samhällsjournalistik och kultur. Så vad ska då bort?

– Om man ska titta på ett smalare och vassare uppdrag är det väl rimligt att ställa sig frågan, vad kan andra aktörer leverera? Det kanske gäller stora sportevenemang eller viss underhållning. Det kanske är rimligt att public service fokuserar på det som verkligen är unikt för public service.

Så ingen sport i public service?

– Det är en alldeles för långtgående slutsats.

Skattefinansieringen finns kvar i det förslag som Moderaterna ska ta ställning till på stämman. Men det ska vara avsevärt mindre pengar i förslaget, eftersom uppdraget minskar. Partiet öppnar också för som det står, en återhållsam reklampolicy. Arbetsgruppen ska titta på hur det här fungerar i andra länders public service, säger Gunnar Strömmer och nämner bland annat Storbritannien och Tyskland

– Om man ska titta på hur man ska bygga det här i framtiden vill vi inte stänga några dörrar. det är väl egentligen hela poängen.

Om uppdraget ska vara smalare och vassare, i vilka sammanhang tänker du att det skulle passa bra med reklam?

– Spontant ser jag inte det framför mig. Om man tittar på andra länder är det i så fall i program som ligger utanför kärnuppdraget som det i så fall är aktuellt.

Ser du några fördelar med att ha en viss reklamfinansiering av public service?

– Det enda vi säger att man ska kunna titta på det här förutsättningslöst inom ramen för ett sådant arbete. Vår utgångspunkt är att skattefinansiering är modellen för public service.

Sveriges Radios vd Cilla Benkö säger i en kommentar bl.a. "Att vara reklamfria och oberoende är några av hörnstenarna sedan väldigt lång tid tillbaka för public service i Sverige."