Granskning av lagen

ChefsJO: Abortlagen är otydlig

1:37 min

Abortlagen är otydlig, det menar JO som nyligen granskat lagen efter larm om att den tolkas olika av olika vårdutövare och myndigheter.

ChefsJO Elisabeth Rynning uppmanar nu regeringen att se över abortlagstiftningen.

– På flera punkter visar min utredning att det råder oenighet om vad som gäller vid sena aborter

JO:s granskning inleddes efter att klagomål dykt upp i samband med hanteringen av aborter utförda efter vecka 18. En av svårigheterna ligger i de små marginalerna mellan den sista tillåtna abortveckan, som är vecka 21 om man har särskilt tillstånd från Socialstyrelsen. Och tidpunkten då ett foster skulle kunna överleva utanför mammans kropp, vilket anses vara möjligt vecka 22.

ChefsJO Elisabeth Rynning:

– Något som det rått osäkerhet och olika uppfattningar om är vad hälso- och sjukvårdspersonalen ska göra när ett foster efter en sen abort uppvisar livstecken. Hur ska man då ta om hand det här fostret. Var går gränsen mellan abortlagens regler och hälso- sjukvårdslagstiftningens vanliga regler. Men det handlar också om hur man ska tolka begreppet livsduglighet, vad ligger i det och när anser man att aborten utförs? Är det när den inleds eller när den avslutas, kanske flera dagar senare?