Ebo-lagen

Malmö vill porta asylsökande i eget boende i hela stan

1:48 min

När ebo-lagen ändras kommer asylsökande som flyttar till ett fattigt område att mista sin dagersättning. I Malmö vill styret att regeln ska gälla hela kommunen, för att undvika svartkontrakt.

Den 1 januari ändras lagen som idag tillåter asylsökande att behålla sin dagersättning när de flyttar från Migrationsverkets boenden till en egen bostad, även kallad ebo-lagen.

Från årsskiftet kommer en asylsökande som flyttar till ett fattigt område i en kommun att förlora sin dagersättning. Än så länge är det oklart vilka områden det ska gälla. I Malmö vill kommunledningen att regeln ska gälla hela kommunen.

– Vi har flera områden i Malmö där man har burit ett stort ansvar för den svenska migrationspolitiken genom ebo-lagstiftningen. Från Malmös sida vill vi från kommunledningen att hela Malmö undantas, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

– Det vi vill undvika är att man får ännu mer fart på svartkontrakt och annat, att man letar upp någon adress, men i praktiken bor i något av de här rätt så utsatta områdena, säger hon.