Lång väntan på beslut

Helen JO-anmäler Försäkringskassan

1:59 min

Helen Hanna har JO-anmält Försäkringskassan för orimligt långa handläggningstider.

Hon ilsknade till efter att ha väntat i nästan sju månader utan att ens ha fått kontakt med en handläggare om sin ansökan om merkostnadsersättning för funktionsnedsättning.

– Det är orimligt att behöva vänta så länge, säger hon.

54-åriga Helen har diskbråck och höftledsartros med värk dygnet runt. Hon går med krycka, är berättigad till färdtjänst och hemtjänst.

I god tid innan hennes tidigare handikappersättning från Försäkringskassan löpte ut ansökte hon om merkostnadsersättning för sin funktionsnedsättning från samma myndighet, men väntar fortfarande på beslut vilket gör att hon får klara sig utan vissa hjälpmedel.

– Jag skulle behöva en diskmaskin eftersom jag har så svårt att stå. Jag har kostnader för hemtjänst, larm och att beställa hem mat. Vissa hjälpmedel har jag inte råd med nu.

Försäkringskassan eget mål är att alla som söker merkostnadsersättning på grund av funktionsnedsättning ska få ett beslut inom fem månader - nu först efter sju månader har Helen blivit kontaktad av en handläggare, men kommer troligen att få vänta ytterligare några månader på besked om hon får några pengar eller inte.

Justitieombudsmannen (JO) begär nu att Försäkringskassan ska yttra sig senast den 11 november om Helens anmälan om myndighetens handläggning.