Kejsarättlingars arvskrav hotar tyska museer

2:33 min

Oron växer i den tyska museivärlden, efter att ättlingar till den siste tyska kejsaren kräver att få tillbaka tusentals konstföremål.

Det handlar om målningar, statyer, möbler och porslin men också om historiskt viktiga föremål, dokument och brev som Hohenzollern-familjen hotar att ta från museerna där de finns idag, bland annat från det tyska historiska museet DHM, från det egyptiska museet och från slottet Charlottenburg i Berlin.

Efter att kejsarättlingarnas krav läckte till allmänheten har de fått stor uppmärksamhet, inte minst eftersom familjen också gör anspråk på att få bo hyresfritt i ett av de mest kända slotten som byggdes under deras regenttid, slottet Cecilienhof, plats för Potsdamkonferensen efter andra världskriget.

I flera år har det förhandlats i det tysta mellan delstaterna Berlin och Brandenburg och Hohenzollern-familjen, barnbarns barnbarnen till den siste tyske kejsaren Wilhelm den andre.

Medan man i forna Västtyskland fick till förlikningarna med de flesta adelsfamiljerna, så beslagtog regimen i forna Östtyskland adelns slott, gods och konstföremål, och vem som har rätt till vad är därför inte klarlagt, mer än 100 år efter att Wilhelm den andre abdikerade och gick i exil.

Huset Hohenzollerns krav har väckt starka känslor, särskilt hos människorna i Berlin och Brandenburg. Men det är en annan punkt på listan som historikern Winfried Süss tycker är mest häpnadsväckande. Familjen vill nämligen även få inflytande över hur dess roll i den tyska historien beskrivs på landets museer.

– Inget demokratiskt land skulle gå med på ett adelsprivilegium i historieskrivningen, säger Winfried Süss på Leibniz-centret för nutidshistoria i Potsdam.

Många menar att kravlistan var ett förhandlingsutspel som aldrig var tänkt att nå offentligheten, och familjens överhuvud Georg Friedrich av Preussen har också bedyrat att inga offentliga samlingar är i fara.

Förhandlingarna fortsätter bakom kulisserna men parterna sägs fortfarande stå långt ifrån varandra.

Enas man inte, väntar en lång och dyr rättegång, där det som till slut kan avgöra saken kan vara just släkten Hohenzollerns roll i den tyska historiens mörka kapitel.