Global hälsa

WHO: Barnadödligheten i världen minskar

1:46 min

FN presenterar i dag  nya siffror kring mödra- och barnadödligheten i världen som har fortsatt att sjunka sedan början av 2000-talet. Men takten går allt långsammare och särskilt riskerna vid förlossningar är fortsatt höga i många fattiga länder och de globala hållbarhetsmålen riskerar att missas.

– Jag är så trött, men glad att det blev en frisk flicka, säger sexbarnsmamman Gina Fouraha i Kongo-Kinshasa när jag möter henne en halvtimme efter förlossningen.

Hon hade turen att föda på en sjukstuga i Goma som har rinnande vatten, mediciner att stoppa blödningar med och utbildad personal som vet vad de ska göra om något går snett, men i den nya FN-rapporten som för första gången på flera år nu uppskattar mödradödligheten i världen så visar den tydligt att många mödrar i Afrika söder om Sahara inte har samma tur.

I de fattigaste länderna med krig och konflikter dör mer än 400 mammor per 100 000 förlossningar, det är 100 gånger högre risk för dessa kvinnor att blöda ihjäl eller få livshotande infektioner än för en kvinna som föder på ett svenskt BB.

Uppskattningsvis 295 000 nyblivna mammor dog i samband med förlossningen 2017, 2015 var det 303 000 så det finns en svag nedgång i mödradödlighet.

– Vi har många väldigt unga mammor, barn som föder barn, och i den gruppen ser vi ju en väldigt negativ utveckling vad gäller överlevnad, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare på Unicef Sverige.

Hon lyfter även bristande jämställdhet som gör att många födande kvinnor inte får tillräckligt bra vård i fattiga länder.

I rapporten framgår att den positiva utvecklingen att minska barnadödligheten också fortsätter, fem miljoner fler barn överlever sin femårsdag idag än för 20 år sen, men just för de nyfödda minskar dödligheten nu långsamt, 2,8 miljoner dör årligen innan de blivit en månad gamla och ofta av samma skäl som att deras mammor dör.

Ett 60-tal länder kommer att missa FNs globala hållbarhetsmål för barnadödlighet som ska vara uppfyllda till år 2030, något som upprör Pernilla Baralt på Unicef.

– Världens regeringar har inte prioriterat de här enkla insatserna som gör skillnad för de mest utsatta, säger Pernilla Baralt.