Hjärnan

Särskilda nervceller kan hjälpa till att sortera bort sådant vi ska glömma

2:31 min

Forskare har upptäckt en grupp nervceller i hjärnan hos möss som verkar hjälpa till att sortera bort "onödiga minnen" under sömnen. Studien har publicerats i tidskriften Science.

Lars Olson, professor i neurobiologi vid Karolinska institutet, menar att studien kan få stor betydelse för framtida minnesforskning.

– Man visste att de här nervcellerna fanns, men man visste inte vad dom gjorde. Nu vet man det. Och det är sensationellt, säger Lars Olson.

När vi sover bearbetar hjärnan dagens intryck och sorterar dem. Nya händelser hamnar först i den del av hjärnan som kallas hippocampus. Efter ett tag glöms de bort, eller så överförs och sparas minnena i hjärnbarken.

Nu har forskare alltså hittat en grupp nervceller som från en annan del av hjärnan, hypothalamus, skickar impulser som hjälper hippocampus att avgöra vilka minnen som inte ska sparas.

Det här såg forskarna i en rad olika avancerade tester på möss. Där styrde de aktiviteten i de här nervcellerna i hypothalamus – och testade sedan mössens minnen.

Och de såg att cellerna var som mest aktiva under den så kallade REM-sömnen, när man drömmer, och då gjorde att vissa minnen sorterades bort.

Hur de här cellerna vet vilka minnen som ska sparas är fortfarande en gåta. Även om man tidigare vet att vi i högre utsträckning minns händelser kopplade till starka känslor.

– Allra starkast minnen får man av starkt negativa upplevelser, men även mycket positiva upplevelser ger starka minnen, säger Lars Olson.

Även om studien är gjord på möss, tror han att det här är en viktig pusselbit som i framtiden skulle kunna användas för att få oss att både minnas bättre, men också sämre.

– Det kan leda till nya mediciner som dels kan användas när minnet är försämrat, men man kan också tänka sig andra mediciner som kan hjälpa till att få bort sjukligt starka minnen som till exempel vid posttraumatiskt stressyndrom, säger Lars Olson.

Referens: Izawa S, et al. "REM sleep–active MCH neurons are involved in forgetting hippocampusdependent memories". Science. 2019. DOI: 10.1126/science.aax9238.