Sveriges försvar

Sverige går med i europeiskt försvarssamarbete

1:50 min

Sverige går i dag med i det franskledda försvarssamarbetet European Intervention Initiative. Det kommer, enligt försvarsminister Peter Hultqvist,  stärka det svenska försvaret.

– Det handlar om att tillsammans med andra bygga ett säkerhetsnätverk i vårt närområde och i Europa. Tillsammans göra riskbedömningar, analyser av hotbilder, erfarenhetsutbyte, se hur vi kan förebygga olika händelseförlopp. Och eventuell vidta krishanteringsåtgärder i ett tidigt skede, säger Peter Hultqvist.

Sverige går med tillsammans med Norge, som nya medlemmar i det försvars-samarbete som Frankrikes president Emmanuel Macron drog igång förra sommaren.

Våra grannländer Finland och Danmark är redan med liksom åtta andra europeiska länder, däribland Tyskland och Storbritannien.

Tanken är att de ska jobba tillsammans till exempel vid terrorattacker, militära insatser eller naturkatastrofer. Det kan ske på eget initiativ eller på uppdrag av FN, NATO och EU.

Peter Hultqvist säger att det finns mycket som Sverige kan bidra med.

– Vi har en väl utvecklad militär förmåga på olika områden. Vi har spetsteknologi, vi har bra underrättelsesituation. Vi har erfarenhet från internationella operationer. Men det finns inga förhandsförpliktelser.

Kan Sverige bidra med svenska soldater?

– Jag vill inte spekulera i någonting. Ska vi gå in i någonting då tar vi den diskussionen då, säger Peter Hultqvist.