Hypersexualitet

Hypersexualitet kopplas samman med hormon

1:10 min

Hormonet oxytocin kan ha koppling till så kallad hypersexuell störning eller sexmissbruk. Det menar en grupp svenska forskare.

Oxytocin har tidigare kopplats samman med bland annat parbildning hos vissa djur, och fortplantning, och nu också till hypersexualitet.

Och det verkar som om kroppen i ett visst område av arvsmassan har släppt lite på den genetiska broms man brukar kalla DNA-metylering, och som i det här fallet reglerar hur mycket av hormonet oxytocin som ska produceras, skriver forskarna i studien. Det skulle i sådant fall innebära att personer med hypersexuell störning kan producera mer av hormonet.

Forskarna är från Uppsala och Umeå universitet, samt Karolinska Institutet. De kunde även se samma mönster hos personer med alkoholberoende, vilket skulle kunna tala för att de identifierade processerna främst har koppling till de beroenderelaterade komponenterna av hypersexualitet, säger de.

I studien ingick 60 personer med hypersexuell störning, 24 alkoholberoende, och 33 friska kontroller.

Referens: Adrian E. Boström, et al. 2019. "Hypermethylation-associated downregulation of microRNA-4456 in hypersexual disorder with putative influence on oxytocin signalling: A DNA methylation analysis of miRNA genes". Epigenetics. Doi:10.1080/15592294.2019.1656157