Sälja eller inte sälja – Öresundskraft i politiskt fokus i höst

2:07 min

I Helsingborg ska kommunfullmäktige i oktober fatta beslut om det ska bli en folkomröstning kring en försäljning av det kommunala energibolaget Öresundskraft.

Det folkliga stödet för en folkomröstning i Helsingborg finns. Det stod klart den 14 augusti, då stadens tjänstemän på kommunalrådsberedningen räknat, kontrollräknat och slutligen godkänt de närmare 14000 namnunderskrifter som samlats in.

Politiskt finns det en enighet bakom en rådgivande folkomröstning, men i frågan om en försäljning bör göras eller ej, går åsikterna isär mellan de rödgröna och Alliansen. Och som vågmästare i frågan finns SD.

Flera svenska kommuner har under de senaste decennierna sålt ut sina energibolag. Enligt Anders Sandoff, universitetslektor vid Göteborgs universitet i industriell och finansiell ekonomi och logistik innebär en försäljning ofta både för- och nackdelar för kommuner. Och han pekar på flera risker när kommuner släpper kontroll på ett område nära kopplat till stadsutveckling.

- Ser man långsiktigt är det tveksamt om det är rätt väg att gå att avsäga sig rådighet i olika frågor. Kommuner som sålt ut sina energibolag har också drabbats av högre priser.

Bland fördelarna pekar Anders Sandoff på att en försäljning också kan innebära utvecklingsmöjligheter.

- En annan ägare kanske har andra resurser och kompetens att utveckla bolaget.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens moderata ordförande som drivit frågan kring en försäljning, håller inte om att det skulle innebära högre fjärrvärmepriser för abonnenterna.

- Vi kommer att skriva in en prisreglering de första fem åren, så där har vi ingen rädsla. Däremot kommer vi behålla ett hälftenägande för kommunikationsdelen, fibernätet. Där ska vi inte ha en monopolsituation.

22 oktober kommer frågan om en folkomröstning kring Öresundskraft upp i kommunfullmäktige i Helsingborg.
Om det blir ett ja, kan den tidigast äga rum i januari nästa år.