Närproducerad matfisk

Mer smörbult, id och mört på våra tallrikar

1:51 min

Vi bör äta mer av den fisk som finns nära oss, inte bara de välkända arterna menar FN-organet FAO. Riina Noodapera på Hushållningssällskapet håller med.