Allt fler i Helsingborg väljer cykeln

1:01 min

Allt fler helsingborgare väljer att cykla. Under förra året ökade cyklingen med 12 procent. Det visar kommunens sammanställning av Trafikåret 2018.

2,1 miljoner cyklister trampade under 2018 förbi någon av Helsingborgs stads nio mätstationer. Det är en ökning med 12 procent från 2017. Och kanske är det så att fler väljer cykel än bil för kortare resor inom Helsingborg. Enligt en resvaneundersökning kopplad till rapporten Trafikåret 2018 har bilåkandet i i Helsingborg minskat med 4 procent sedan 2013.

Än har Helsingborg stad en bit kvar innan man nått sin målsättning när det gäller att få invånarna att välja cykeln. År 2022 hoppas man ha över 4 miljoner cykelpassager vid mätstationerna.

Utvecklingen för resandet med stadsbuss går dock i en annan riktning. Redan 2017 minskade det markant jämfört med året innan och 2018 fortsatte tappet, om än i mindre omfattning. Minskningen kan kopplas till den omfattande ombyggnaden längs Järnvägsgatan och Drottninggatan under 2017-2018.

En positiv siffra däremot är att antalet trafikolyckor gått ner. I fjol skadades 837 personer i stadstrafiken i Helsingborg, det är 72 färre än förra året.

För helsingborgaren Torbjörn Persson är det självklart att välja cykeln framför bilen.

-  Jag har precis investerat i en ny sadel. Man tänker mer på miljön, jag kör även elbil.