FN:s klimattoppmöte i New York

Löfven: Vi måste göra mer för klimatet

2:02 min

Sveriges statsminister Stefan Löfven och klimataktivisten Greta Thunberg finns bland talarna på FN:s klimatmöte.

– Parisavtalet var väldigt bra eftersom vi bestämde att vi ska hålla oss under 2 graders uppvärmning, helst 1,5 grad till och med, som ju är Sveriges inriktning. Nu säger experterna att vi måste göra mer,  och det är det jag ser framför mig här, säger Stefan Löfven.

Mötet sker på initiativ av FN:s generalsekreterare António Guterres och tanken är att mötet ska utmynna i nio spår för hur man ska nå klimatmålen som sattes upp i Paris. Sverige kommer tillsammans med Indien att leda ett av dom. Det handlar om hur man ställer om världens industrier, för att få ner utsläppen.

– Det är ett samarbete mellan politik och det privata näringslivet, där samhällen också kan vara med och stötta den här utvecklingen på olika sätt. Nu vill vi koppla på flera länder så att så många som möjligt är med, säger Stefan Löfven

Den svenska miljöaktivisten Greta Thunberg kommer att vara en av öppningstalarna. Efter det kommer politiker och företagsledare att ta över scenen. Generalsekreteraren har bett talarna att dela med sig av konkreta exempel och löften.

SSAB:s vd Martin Lindqvist är en av dem. Han ska berätta om det svenska Hybrit-projektet som är ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall för att ta fram fossilfri ståltillverkning. Men mötet kommer inte att mynna ut i något bindande dokument och flera av de stora utsläppsländerna väntas inte komma med några revolutionerande utfästelser.

– Vi är ändå på rätt väg och det är viktigt att inte ge upp. Forskningen säger att vi kan klara det här och det ska vi göra, säger Stefan Löfven.