Migrationsfrågan

EU-länder överens om asylsökande på Medelhavet

2:14 min

Tunga EU-länder har enats om en tillfällig omfördelning av asylsökande som räddas på Medelhavet. Även om det kräver uppslutning från andra medlemsländer kan det bana väg för en permanent lösning i migrationsfrågan inom EU.

– I dag har vi tagit steg mot en förutsägbar och strukturell tillfällig lösning, sa EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos på en blåsig presskonferens på Malta.

Malta och Italien, de två länderna som tar emot många asylsökande i centrala Medelhavet, har tillsammans med EU:s jättar Tyskland och Frankrike nått en uppgörelse som man hoppas ska lösa den akuta frågan om vem som ska ta ansvar för asylsökande som räddas på havet.

Man hoppas därmed komma ifrån den situation som nu råder där räddningsbåtar med flyktingar och migranter tvingas vänta i veckor till havs eftersom de nekas tillträde till europeiska hamnar.

Exakt hur asylsökande ska fördelas mellan länderna är dock oklart. De fyra länderna begär också att andra EU-länder hjälper till.

– Vi tar vårt ansvar men andra länder måste också ta ansvar, sa Frankrikes inrikesminister Christophe Castaner.

Frågan om stöd från andra länder ska tas upp på nästa EU-möte med ansvariga ministrar om två veckor.

En nyckelfråga där är om länder ska tvingas ta emot asylsökande eller om de tillåts bidra på andra sätt. Beslut i den frågan kan i sin tur bli vägledande för en permanent lösning kring migrationsfrågan i EU.

Förhoppningen är att dagens uppgörelse ska bana väg för en permanent lösning om vem som ska ta ansvar för asylsökande inom EU, vilket medlemsländerna bråkat om i flera år.

Samtidigt ska man komma ihåg att dagens uppgörelse enbart gäller asylsökande som räddas i centrala Medelhavet. Det gäller alltså inte de som tar sig till Spanien och Grekland, vilka är fler till antalet.