Sölvesborg kan sluta köpa böcker på alla modersmål

2:14 min

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Sölvesborg ska idag ta ställning till om skolbiblioteken ska sluta köpa in böcker på alla elevers modersmål.

Oppositionen är kritisk och kulturchefen Sofia Lenninger menar att det SD-ledda styret medvetet balanserar på gränsen för vad som ryms inom lagen.

– Egentligen skulle jag vilja driva en verksamhet där vi utgår från bibliotekslagen och sedan gör så mycket som möjligt. I det här fallet är det tvärt om. Vi ska göra så lite som möjligt, men bara inom vissa områden, säger hon.

I det förslag till ny biblioteksplan som Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala SoL-partiet lägger fram i kommunstyrelsens arbetsutskott idag stryks även samarbetet mellan bibliotekarier och modersmålslärare.

Skolbibliotekens uppdrag ändras så att böcker på alla elevers modersmål inte behöver köpas in. Strykningar och ändringar som enligt kommunalrådet Louise Erixon (SD) görs för att spara pengar.

– Vissa elever kan inte, eller vill inte, prata sina modersmål. Då kan det bli ansvarslösa investeringar i böcker som bara samlar damm. Vi har bytt ut den skrivelsen mot att biblioteken ska köpa in böcker på andra språk än svenska. På sätt öppnar vi upp för en behovsprövning, säger hon.

I de biblioteksplaner som finns i alla landets kommuner beskrivs hur bibliotekslagen ska efterlevas. Men kommunerna kan också sätta upp egna mål.

Enligt kulturchefen Sofia Lenninger köpte Sölvesborgs kommun in omkring 150 böcker på andra språk än svenska under förra året.

Christoffer Ekenberg (S), som är andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tror att många elevers språkinlärning påverkas negativt om samarbetet mellan bibliotekarier och modersmålslärare försvinner.

– De lär sig svenska genom det samarbete som finns och som vi vill ha kvar. Det här blir en begränsning och en försämring för kommuninvånarna, säger han.