Hav och is

FN-rapport väntas ge tydligare svar på klimatets påverkan

2:00 min

Expert väntar sig tydligare besked om klimatförändringarnas följder för haven och jordens frusna områden.

– Jag tror de har större säkerhet nu, att de vågar säga saker på ett annat sätt, säger Tom Arnbom, expert på hav och Arktis hos svenska Världsnaturfonden.

Han väntar sig tydligare besked om klimatförändringens följder.

FN:s klimatpanel, IPCC, har sammanställt vad forskningen vet om hur ett förändrat klimat påverkar kryosfären, alltså jordens frusna eller snötäckta områden, samt hav och kuster och vad detta betyder för växt och djurliv, men också vilka effekter det kan få för människan.

Exempel på detta är när havsnivån stiger och riskerar översvämma kuster och låglänta öar världen över.

Det är känt att stigande halter av koldioxid i atmosfären gör haven surare och varmare och påverkar ekosystemen. Tom Arnbom räknar med en tydligare bild av vilka svåra följder det kan få för mängder av människor:

– Där finns flera rapporter som pekar på att korallreven kan slås ut redan 2050. Fasen, det är bara 30 år. Och det rör den dagliga matförsörjningen för flera hundra miljoner människor, säger Tom Arnbom.

En annan klimatrisk löper bergstrakternas glaciärer. När dessa smälter, krymper också flodernas källflöden så småningom. Då ändras också förutsättningarna nedströms floderna:

– Vad händer när glaciärerna på land smälter? Kommer det drabba floder? Glaciärerna minskar ju på land, ganska fort. Om de tar slut, då försvinner dricksvatten och vatten till jordbruket, säger Tom Arnbom, som väntar sig mer klarhet om risker för svåra följder:

– Arter kommer försvinna, ekosystem kommer kollapsa. Jag tror det är den sortens fakta som kommer nu. Man kopplar klimatförändring till konkreta saker som sker, säger han.

Över 100 forskare har arbetat med havs- och kryosfär-rapporten, som blir en del av underlaget till IPCC:S nästa huvudrapport år 2022.

Delrapporten är färdig, men offentliggörs idag onsdag klockan 11.00. Godkännandet försenades igår av att Saudiarabiens representant i klimatpanelen inte ville anta formuleringar om vikten av att hindra den globala uppvärmningen vid 1,5 grad.