Ny klimatrapport

FN: Klimatförändringarna värre än befarade

2:35 min

FN:s klimatpanel (IPCC) varnar i en ny klimatrapport att klimatpåverkan är värre än man tidigare trott.

FN:s klimatpanel, IPCC, varnar för att effekterna av klimatförändringen är värre än vad som tidigare visats.

– Även om vi lyckas med målet om två graders uppvärmning så kommer vi att stå inför en stor utmaning. Jag hoppas att det här budskapet kan hjälpa till att mobilisera resurser så att vi gör något åt klimat nu, s'ger Deliang Chen, professor i meteorologi vid Göteborgs Universitet och knuten till FN:s klimatpanel.

IPCC har sammanställt vad forskningen vet om hur ett förändrat klimat påverkar kryosfären, alltså jordens frusna eller snötäckta områden, samt hav och kuster och vad detta betyder för växt och djurliv, men också vilka effekter det kan få för människan.

Rapporten tar sikte på 17 mål för hållbar utveckling som antogs 2015.

– Man ser nu att om man inte gör något åt klimatet så är dessa mål i fara, säger Chen.

IPCC skriver att havsnivåerna om 80 år kan vara upp till 110 cm högre än idag, om koldioxidutsläppen fortsätter öka i nuvarande takt. Under 1900-talet steg havsnivån ungefär 15 cm, men den stiger nu i allt snabbare takt.

Bland annat på grund av vatten från smältande isar från Grönland och Antarktis, IPCC varnar för att särskilt issmältningen i Antarktis om några hundra år kan leda till havsnivåhöjningar på flera meter.
En annan orsak till stigande havsnivåer är att varmare havsvatten har större volym.

Varmare hav driver också på extremväder som högvatten och allt intensivare stormar, med större risker för hundratals miljoner människor som bor nära kuster och i önationer.

Rapporten kopplar också samman alla aspekter av klimatförändringarna och dess påverkan på berg-, land- och kustnära områden.

– Det finns nu en stor uppmaning att mobilisera. Det är inte bara en nations problem, utan det är allas problem, säger Chen.

Enligt FN:s klimatpanel måste utsläppen av växthusgaser nu minska kraftigt, och naturresurserna användas hänsynsfullt, för att undvika de här och andra risker för haven och kryosfären, alltså jordens frusna områden.

Över 100 forskare har arbetat med havs- och kryosfär-rapporten, som blir en del av underlaget till IPCC:S nästa huvudrapport år 2022.