Apoteksföreningen kritisk

Gemensamt ägande av vårdbolag och apotek kan stoppas

2:11 min

Allt tätare kopplingar mellan vårdbolag och apotek har fått Läkemedelsverket att föreslå att vårdgivare inte ska få äga apotek och vice versa.

Syftet är enligt Läkemedelsverket att minska risken för onödig medicinförskrivning och onödiga läkarbesök. Men Sveriges Apoteksförening är kritisk

– Saken är att det inte funnits några problem med dagens regelverk. Det pratas till exempel om att det ska förskrivas en massa läkemedel som inte behövs, men det finns redan både avtal, lagar och regler som säger att man inte får det, säger Johan Wallér, vd för Apoteksföreningen.

Apoteket Hjärtat är numera storägare i nätläkarbolaget Min doktor, och Läkemedelsverket ser en risk med de allt tätare banden på marknaden. Det handlar om att medicin skulle kunna skrivas ut av ekonomiska skäl eller att patienter skulle hänvisas till onödiga läkarbesök.

I dag är det inte tillåtet för den som till exempel kan förskriva medicin eller den som tillverkar läkemedel att äga apotek. Läkemedelsverket vill nu alltså i en översyn som gjorts på uppdrag av regeringen även sätta stopp för privata vårdgivare som apoteksägare. Motsatsen ska inte heller vara möjlig, och det ska även gälla för djursjukvård.

Rapporten har varit ute på remiss, och Läkemedelsverket vill inte kommentera den, innan de slutgiltiga förslagen överlämnats till regeringen på måndag.

Läkarförbundet är positivt och skriver i sitt remissvar att det behövs en lagändring akut.

– Det kan bli problematiskt, och man måste ha ett system så att det inte riskerar att bli problematiskt, säger Elin Karlsson, ordförande i förbundets råd för läkemedel, it och medicinteknik.

Sätter inte yrkesetiken stopp för den här typen av risker kring överförskrivning och onödig vårdkonsumtion?

– Det bör den ju göra, och jag har såklart tillit till mina kollegor, men möjligheten ska inte finnas till att dra vinster efter vilken förskrivning man gör.

Enligt Läkemedelsverkets förslag ska det krävas ett majoritetsägande för att sätta stopp för ett apotek att äga ett vårdbolag eller tvärtom, och apotek och vårdgivare ska inte heller få vara systerbolag. I dag äger Apoteket Hjärtat drygt 40 procent av nätläkarbolaget Min doktor men planerar för ett större ägande i framtiden.

– Om det här lagförslaget går igenom skulle det naturligtvis påverka våra långsiktiga planer och investeringar, även om det inte förändrar något i nuläget, säger chefsapotekaren Annika Svedberg.