Fortfarande flest män som spelas i svenska konsertsalar

2:00 min

Det är fortfarande en förkrossande majoritet manliga kompositörer som spelas på landets konserthus och operascener.

Det visar en ny kartläggning gjord av Föreningen Svenska Tonsättare/ FST och Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare/ KVAST.

Kartläggningen visar att utvecklingen går mot mer nyskriven musik och antalet verk som är komponerade av tonsättare verksamma i Sverige har blivit fler.

Statistiken visar också att repertoaren på de 21 undersökta musikinstitutionerna har blivit mer jämställd och när det handlar om uruppförda verk är balansen jämn mellan tonsättare av båda könen. Det kontaterar FSTs ordförande Martin Jonsson Tibblin

– Framför man mer nyskriven musik så får man jämställdheten på köpet, säger Martin Jonsson Tibblin.

Den nya statistiken grundar sig på 21 svenska musikinstitutioners repertoar de tre senaste spelåren och baserar sig på över 300 000 minuter spelad västerländsk konstmusik, presenterad i närmare 14.000 verk.

I den undersökta perioden sticker den mellersta säsongen ut när det gäller andelen kvinnliga tonsättares bidrag som då ökade markant och Kvasts ordförande Astrid Pernille Hartman tror att det kan härledas till den tidigare undersökningen 2015, som pekade på underskottet av kvinnliga tonsättares verk på repertoaren.

– Då blev det debatt och två år senare såg man en peak, följdriktigt eftersom konsertsäsongernas musik läggs med lång framförhållning, menar Astrid Pernille Hartman som varnar för en backlash.

Hör ett längre inslag om undersökningen nedan!