Äldreomsorgen

Majoriteten äldre besväras av ensamhet

1:47 min

6 av 10 människor med äldreomsorg besväras av ensamhet, det visar en rikstäckande undersökning från Socialstyrelsen.

Ensamhet bland äldre är ett problem, eftersom ofrivillig isolering kan förvärra en människas hälsotillstånd. 59 procent av de med äldreomsorg uppger att de besväras av ensamhet – en kvot som i stort sett legat oförändrad de senaste tre åren.

– När man bor på äldreboende har man för det första kanske inte sin maka eller make med sig. För den andra kan det handla om vilka aktiviteter man erbjuder på boendet. Är de meningsfulla, vill den äldre delta i dem? Det är också ett sätt att minska ensamhet på äldreboenden, säger Michaela Prochazka, utredare vid Socialstyrelsen.

En annan aspekt av att vara beroende av omsorg kretsar kring personalbesökens schemaläggning. En person med hemtjänst, eller på särskilt boende, kan många gånger behöva planera sin tillvaro kring besöken.

Omkring 60 procent uppger att de kan påverka vilka tider personalen kommer. Bland de som har hemtjänst uppger 66 procent att de i förväg får veta om tiden för det planerade besöket ändras. Bland de med särskilt boende är det bara 48 procent som på förhand får veta.

– Det är väldigt viktigt för den äldre att veta när personalen kommer. Många väntar på att personalen kommer, och det kan påverka hela deras dag.

Men i Socialstyrelsens undersökning sticker också en mätning ut i positiv bemärkelse: personalens bemötande. 95 procent av de som har äldreomsorg anser att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt. De som bor hemma med stöd av hemtjänst är något mer positiva än de som bor på särskilt boende, 97 respektive 93 procent.