vård

Fler personer vårdas för skottskador

2:10 min

Antalet personer som vårdades för skottskador ökade med 20 procent förra året. Totalt i hela landet fick 148 personer den typen av vård 2018, enligt Socialstyrelsens patientregister.

Ekot har tagit del av statistik från Socialstyrelsens patientregister över personer som vårdats till följd av skottskada.

Siffrorna visar att totalt i landet fick 148 personer den typen av vård förra året. Det är en ökning med 26 personer jämfört med 2017. Och mer än en dubblering jämför med 2012.

Statistiken räknar inte med personer som skottskadas och dör på platsen, utan bara de som tas till en vårdinrättning.

– Omhändertagandet av de här patienterna är ju lite speciellt. Man får en väldigt kort förvarning och de kräver ganska stora resurser. För det mesta så hamnar de här patienterna på en intensivvårdsavdelning och kanske på en operationssal ganska omgående, säger Anders Östlund, överläkare på Trauma och akutoperation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Siffrorna ligger i linje med polisens bild av situationen kring skjutningar; de senaste åren har polisen sett en trend med med allvarligare skador, och fler patronhylsor på brottsplatserna.

Trenden med en större brutalitet märker även Lennart Adamsson, som är chef för Traumacentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, som årligen tar emot ungefär 50 personer som skottskadats.

– Vi ser inte alla här, för att många dör innan de kommet hit. Det är mer våldsamma aggressionshandlingar. Vi kan få ett förlarm, men de kommer aldrig för de är redan döda på plats. Det har förändrats, säger Lennart Adamsson.

Många av de skottskadade har polisen vid sin sida när de kommer till sjukhuset. Men i vissa fall lämnas den skadade vid akutmottagningen, vilket innebär en större risk för vårdpersonal.

Enligt Lennart Adamsson har säkerhetsaspekten för de anställda blivit bättre i och med nybyggnationen av Karolinska.

– Vi har ett mer robust system nu jämfört med det förra sjukhuset.

När det gäller knivskador fick förra året drygt 800 personer vård för den typen av skador, över hela landet. Den siffran ligger i samma nivå som för både 2017 och 2016, enligt Socialstyrelsens patientregister.