Ekonomin avgörande

Familjer flyttar för att barnen ska hamna i bra skolor

1:55 min

Barnfamiljer tenderar att flytta för att barnen ska ha möjlighet att hamna i rätt skola. Det är slutsatsen i en studie som presenteras i tidskriften Ekonomisk Debatt.

– Vi ser att det är de bemedlade familjerna, de som har möjlighet att flytta – som flyttar. De som inte har ekonomiska resurser, där ser vi inte någon förhöjd sannolikhet att flytta, säger Fredrik W Andersson, Nationalekonom som ligger bakom studien.

Kommunen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan och föräldrar har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Men, skolorna har ändå anvisningsområden och eftersom vissa skolor är populärare än andra så kan det vara en fördel att bo i rätt område.

För att ta reda på om barnfamiljer kan tänkas använda bostadsmarknaden för att välja var barnen ska gå i skola, gjorde Fredrik W Andersson, som är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid SCB, en registerstudie.

Han jämför hur vanligt det är att familjer där första barnet ska börja i förskoleklass nästa år flyttar, jämfört med familjer där första barnet redan börjat i förskoleklass. Det finns flera avgränsningar, han tittar exempelvis bara på flytt inom samma kommun.

Resultatet är att det är 20 procent vanligare att familjen där barnet ska börja förskoleklass flyttar. Han visar också att flytten sker till områden där eleverna har en högre andel föräldrar som arbetar, har eftergymnasial utbildning och lägre andel elever vars föräldrar har utländsk bakgrund.

Det är alltså bara de familjer som har ekonomiska resurser där det finns skillnader i flyttbenägenheten. Fredrik W Andersson har inte hittat någon liknande studie i Sverige, men en gjord i USA visade på samma tendens, alltså att familjer flyttade för att välja skola åt barnen.

– Den slutsatsen är att de väljer hellre att flytta till områden med bra skolor, än att sätta dem i dyra privatskolor, säger Fredrik W Andersson.