Arvidsdjaur

Utbildning av utländsk militär ökar med hundratals procent

1:53 min

Intresset från andra länder att få komma till Arvidsjaur och öva med sin militära personal har under de senaste åren ökat med flera hundra procent.

– Precis som Sverige så har många andra länder fått upp ögonen för att ta tillbaka vinterförmågan, säger Morgan Gustafsson som är chef vid Försvarsmaktens vinterenhet.

Han konstaterar också att många länder har koncentrerat sig på ökenförmåga genom oroligheterna i Afghanistan och Irak.

En stor del av svenska försvaret, både soldater och de flesta av blivande officerare får sin utbildning vid vinterenheten, i Arvidsjaur eller Boden, beroende på vilket förband dem tillhör.

Men även en stor del militär personal från utlandet, som Norge, Finland och länder inom den transatlantiska länken, och USA för att nämna några, kommer till Norrbotten för att utbilda sig.

Intresset från utlandet att komma till Arvidsjaur har ökat lavinartat.

– De senaste fyra åren har utbildningen av utländsk militär ökat med 350 procent, säger Morgan Gustafsson.

Intresset att få komma till Arvidsjaur är betydligt större än vinterenhetens möjligheter att ta emot alla som vill komma. Som exempel ville USA vid ett tillfälle skicka två brigader, 10 000 man, som av naturliga skäl aldrig blev av.

Kan det vara så att det inte bara är Sverige som rustar upp sitt försvar med anledning av osäkerheten i omvärlden och som gör att fler länder ser över sin försvarsförmåga?

– Absolut. Dels tror jag att det har att göra med en ökad hotbild som kräver vinterförmåga, men även det geografiska läget uppe på Nordkalotten med isar som smälter och naturresurser som man är intresserad av, säger Morgan Gustafsson.