STUDIO ETT FREDAG 27 SEPTEMBER

Estoniakatastrofen: Vilka frågor behöver fortfarande besvaras?

30 min
  • Många minns den här dagen - chocken och sorgen.
  • Men exakt vad är det vi minns och vilka frågor har vi inte fått svar på?
  • Sara Hedrenius, överlevde, och jobbar idag med kris och trauma
    bearbetning på Röda Korset, Peter Örn, just då för 25 år sedan
    nybliven chef för Röda Korset och sedan ordförande för
    Estoniautredningen och Caroline Krook, präst och biskop emerita i svenska kyrkan och också medlem i Etiska rådet, som hade i uppdrag att ge regeringen vägledning inför beslutet om eventuell bärgning.