Ungdomars dygnsrytm

Kognitiv beteendeterapi och ljusterapi kan hjälpa ungdomar till bättre sömn

0:50 min

En kombination av kognitiv beteendeterapi och en viss typ av ljusterapi resulterade i att ungdomar fick i genomsnitt 43 minuter längre nattvila, enligt en studie från Stanford university.

Genom kognitiv beteendeterapi lärde sig ungdomarna att förstå vikten av sömn.

Den speciella ljusterapin ställde om försökspersonernas dygnsrytm och bestod av ett slags korta ljusblixtar, som varade i tre millisekunder och återkom var tjugonde sekund under de två sista timmarna av tonåringarnas nattsömn.

I studien ingick 30 ungdomar.

Referens: Katherine A. Kaplan et al, 2019. Effect of Light Flashes vs Sham Therapy During Sleep With Adjunct Cognitive Behavioral Therapy on Sleep Quality Among Adolescents: A Randomized Clinical Trial. JAMA Network open. Doi: 0.1001/jamanetworkopen.2019.11944