Estoniakatastrofen

”Bryt gravfriden vid Estonia”

1:16 min

Bryt gravfriden vid Estonia och undersök fartyget. Det säger den tidigare biskopen i Stockholms stift Caroline Krook, som menar att det är viktigt att ta reda på varför fartyget sjönk.

Caroline Krook, som var medlem i det Etiska rådet vars uppgift var att ge regeringen vägledning i hur man skulle hantera Estoniakatastrofen, säger nu att gravfriden bör brytas. Eftersom det finns spekulationer kring varför fartyget sjönk så tror hon att det viktigt att att få klarhet i det så att anhöriga kan få ro.

– Jag tycker att man bör bryta gravfriden och göra en officiell undersökning av båten så att det inte blir privatdykningar. Det finns frågetecken om hur fartyget sjönk, och kan man räta ut dessa frågetecken så tycker jag att man borde göra det, säger Caroline Krook.

Som medlem i det Etiska rådet var hon med och tog beslutet att fartyget inte skulle bärgas och att man inte skulle ta upp kropparna.

– Den tekniska genomgången visade då att det skulle vara väldigt komplicerat att få upp kropparna och svårt att identifiera dem. Passagerarlistorna var väldigt ofullständiga och vi hade inte DNA-tekniken, och vi visste inte heller var vi skulle bevara kropparna. Vi ansåg inte att vi skulle klara av det i Sverige, säger Caroline Krook och fortsätter:

 – Men hade det hänt nu så tror jag att vi hade kommit fram till ett annat beslut än vad vi gjorde för 25 år sedan, säger hon.

Varför då?

– Därför att vi har en annorlunda teknik nu jämfört med vad vi hade då. Inom Etiska rådet var det väldigt tydligt att vi inte skulle riskera människors liv för att rädda döda kroppar. Den beskrivning som vi fick var att det skulle vara väldigt riskfyllt att dyka in i fartyget. Jag tror att vi har bättre möjligheter till det nu, säger hon.