Bara män får sitta i stiftelsen som köper konst till Sölvesborg

2:29 min

Sölvesborgs kommun köper in delar av sin offentliga konst via en stiftelse de förvaltar, där inga kvinnor får sitta med och fatta beslut.

Sölvesborgs konstinköp sker till viss del med offentliga medel, men även genom två stiftelser som staden förvaltar. En av dessa är Eugenia Sterns minnesfond som inte tillåter kvinnor att sitta i styrelsen. Enligt stadgarna ska kommunfullmäktige välja tre män till styrelsen, att besluta om vilken konst som ska köpas in för avkastningen.

– Visst har det påtalats att det är en otidsenlig form att det bara sitter män, men eftersom det är en sån liten stiftelse så har man inte brytt sig om det. Det är helt och hållet fondens styrelse som fattar beslut om vad som ska inköpas, säger Roine Olsson, (S) och oppositionsråd i Sölvesborg som satt i styrelsen mellan 1993 och 2019.

Fonden upprättades av en stadsläkare 1940, för "inköp av konstverk för att pryda stadens offentliga byggnader eller platser" och köpen ska genomföras av en nämnd av "tre av stadsfullmäktige utsedda män". Kommunen efterlever stadgarna än i dag.

Fonden är inte så stor, den har en avkastning på ungefär mellan fem och tiotusen per år. De senaste tjugo åren har fem konstverk köpts in till ett totalbelopp av 83 115 kronor, senast förra året ett köp från Sölvesborgs konstförening.

Stiftelsen får kritik av Sofia de la Fuente, konstnär i Sölvesborg som sitter i styrelsen för Konstnärernas riksorganisation.

– Den representerar inte samhället. Självklart ska det vara en representativ styrelse utifrån olika etniciteter och identiteter. Inte bara vita män som sitter vid makten, säger hon.

Jan Turvall, expert på förvaltningsrätt, stämmer in i kritiken. Han ser inga juridiska hinder med stiftelsen, men reagerar på att en så omodern regel efterlevs.

– Det är svårt att förstå att man från början satte upp de här reglerna men i dag är det definitivt omoderna. Jag tycker det är märkligt att kommunen är med i en verksamhet som så ensidigt är riktad till att det är män som väljer kulturen för kommunen, fortsätter han.

Rolf Berg, Sverigedemokrat och ordförande i Fritids- och kulturnämnden har inga synpunkter på stiftelsen, utan pekar på stadgarna.

– Eftersom det är en stiftelse så har stiftaren förordat att det ska vara på det sättet. Jag har inga synpunkter på det, säger han.

Har det förts några diskussioner i kulturnämnden, om huruvida de här stadgarna borde ändras?

– Inte under de månader jag varit ordförande.