Stora underskott

Stora sparkrav väntas i Umeås skolor

2:13 min

För- och grundskolan i Umeå beräknas gå back 22 miljoner kronor i år. Kan tvingas spara 49 miljoner nästa år.

För- och grundskolan i Umeå kommun har dålig ekonomi. Årets underskott för skolan beräknas uppgå till 22 miljoner kronor. Utöver det finns även ett underskott från fjolåret. Ska hela skolans underskott betalas igen måste sammanlagt 49 miljoner kronor sparas.

Umeå kommun menar att underskotten främst förklaras av för hög bemanning inom grundskolan i förhållande till budgeterad nivå.

Anna Olskog, ordförande för Lärarförbundet i Umeå, håller inte med om att bemanningen är för hög.

– Det är det omvända i våra skolor idag. När det gäller för- och grundskolan finns det ingen verksamhet som har för hög bemanning. Jag förstår att kommunen räknar i förhållande till budgeten, men budgeten är för snäv, säger Anna Olskog.

Moa Brydsten (S) är ordförande i för- och grundskolenämnden, och säger att Umeå kommun har en ansträngd ekonomi.

– Kommunen bortprioriterar inte välfärden eller skolan, men det finns inte tillräckliga medel. Man kan inte fördela efter de behov som verksamheterna visar på, utan vi måste jobba på att klara oss med de medel vi faktiskt har, säger hon.

Beslut om besparingarna väntas fattas i november.