Forsmark

SKB vill bygga ut förvar för avfall

2:16 min

Idag, måndag, är Mark- och miljödomstolen på plats i Forsmark som en del i prövningen om man ska godkänna SKB:s ansökan om ett förvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark.

– Vi ska riva svenska kärnkraftverk och då behöver vi ta hand om det här rivningsavfallet, berättar Peter Larsson som jobbar med frågan på SKB.

En av de som är kritiska till utbyggnaden av förvaret för kortlivat avfall är
Åsa Lindstrand som är ordförande för opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, OSS:

– Ett av de stora problemen är att man utgår ifrån att späda ut det radioaktiva materialet men vatten som kommer passera förvaret, och det kommer komma ut i Östersjön.