Bryssel

EU: Utfrågning av handelskommissionären

1:39 min

EU ska vara den globala ledaren när det gäller rättvis, hållbar och regelbaserad handel. Det sa den tilltänkte handelskommissionären Phil Hogan under sin utfrågning i EU-parlamentet.

Att stå upp för en öppen och rättvis internationell handel betyder att Phil Hogan ska försöka rädda Världshandelsorganisationen WTO, som riskerar att bli verkningslös eftersom USA vägrar utse en ny domare till organisationens appellationsdomstol.

Han ska också söka nya handelsavtal med grannländer och Afrika och slutföra förhandlingar med Australien och Nya Zeeland. Samt få till ett avtal med USA och därmed undvika tullar från Donald Trump, även om Hogan där kastar in en basklapp.

Likaså ska den tilltänkta handelskommissionären skydda europeiska bolag från oschyst konkurrens från framförallt Kina. Hogan pekade på att det redan finns många, hela 141, skyddsinstrument i EU:s verkygslåda och dessa ska användas om det krävs.

När det gäller hållbar handel handlar det om att ställa krav på handelspartners, särskilt när det gäller klimatåtaganden.

Som väntat fick Hogan frågor om avtalet med Mercosur som omfattar Brasilien vilket har kritiserats efter bränderna i Amazonas.

Hogan försvarade avtalet och sa att den nya kommisionen ska tillsätta en särskild högt uppsatt tjänsteman som ska ansvara för att länder lever upp till krav i avtalen.

Den tjänstemannen kommer ha mycket att göra, sa Hogan.