Norrsundet

Hamrångefjärdens framtid avgörs i mark- och miljödomstolen

2:03 min

Nu ska frågan om hur Hamrångefjärden ska regleras i framtiden avgöras.

Mark- och miljödomstolen har huvudförhandling i Norrsundet under tisdagen.

Stora Enso Pulp hoppas slippa sköta dammluckorna i Norrsundet i fortsättningen, säger Lars Eriksson, strategisk chef på Stora Enso Pulp i Skutskär.

– Vi vill återställa självregleringen av nivån i Hamrångefjärden genom att öppna upp ån förbi dammen i Norrsundet och öppna upp vattenvägar i Sörsundet som fanns förr. Nu när både fabriken och sågverket är nedlagda så behövs inte dammen och den reglering som vi håller på med längre, säger han.

Hamrångefjärden har varit reglerad i snart hundra år och det har gjort att fisk inte kunnat vandra upp i Hamrångeån. Ett av syftena med att fylla igen dammen i Norrsundet och skapa nya vattenvägar är därför att underlätta för fisken att vandra upp från havet.

Det är viktigt , tycker Lars Ljunggren i Sportfiskarna som varit med i projektet från början:

– Vi jobbar ju med att försöka restaurera vattendrag längs kusten och Hamrångeån är ju ett stort vattendrag som har en stor potential att utgöra lekområde, och det finns väldigt många arter i Hamrångeån, arter som leker på våren som abborre och gädda, men även havsöring, lake och så vidare. På sikt kommer det att bli ett bättre fiske, både i ån, i Hamrångefjärden och i havet utanför.

Om Mark- och miljödomstolen beslutar att Stora Enso inte längre behöver reglera Hamrångefjärden innebär det att Stora Enso avslutar sin allra sista arbetsuppgift i Norrsundet, konstaterar Lars Eriksson.

– Då har vi ingen verksamhet kvar i Norrsundet alls, om det blir på det viset.