Barnfetma vanligast i Stockholms fattiga områden

1:56 min

Övervikt och fetma bland barn är vanligast i länets socioekonomiskt svaga kommuner och stadsdelar. Det visar data från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i region Stockholm.

Statistiken är unik för Sverige. För första gången har data från mätningar som gjorts på samma årskull barn vid fyra och tio års ålder sammanställts.

I vissa av Stockholms kommuner och stadsdelar lider mer än var fjärde pojke och var tredje flicka av övervikt och fetma.

– Vi bygger på en enorm sjukdomsbörda och lidande genom att inte göra insatser, säger Liselotte Schäfer Elinder, adjungerad professor vid Karolinska Institutet.

Jag tycker att vi sviker de här barnen.

På barn-och ungdomsmedicinska mottagningen i Kista behandlar barnläkaren Mozaffar Hessami barn med övervikt eller fetma från hela Järvaområdet.

Här är ofta föräldrarna utmaningen.

– När vi har träffat ett barn några gånger och det har gått ett halvår och där BMI fortfarande är lika högt eller högre, finns en känsla av misslyckande.