Tidig bedömning av motiv

Ny rutin ska lyfta polisens arbete mot hedersbrott

2:16 min

För att polisens arbete mot hedersrelaterad brottslighet ska bli bättre och utredning komma i gång snabbare ska polisen nu anteckna om de tror att ett brott kan ha hedersmotiv.

Det är den som granskar polisanmälningarna, ofta förundersökningsledaren, som ska göra bedömningen om det kan handla om ett hedersrelaterat brott. Det kan till exempel vara att målsäganden levt under kontroll och med begränsningar i vardagen, som relationer, utbildning, kläder eller aktiviteter. Eller att släkt lägger skuld på målsäganden efter vad som hänt. 

– Att införa en markering i våra utredningssystem blir ju också ett sätt att medvetandegöra att det kan finnas ett hedersmotiv för den som ska granska anmälan. Därmed tänka tanken att det kan vara fråga om ett hedersrelaterat brott, säger Jenny Edin. 
 
Hur många noteringar om misstänkta hedersrelaterade brott som hittills gjort vet man inte, verktyget är inte helt färdigt än. Men syftet, säger Jenny Edin, är inte att föra statistik, utan att polisen ska bli bättre på att identifiera hedersrelaterade brott tidigt och vidta rätt åtgärder.

– Om vi inte identifierar dem i inledningsskedet, utan det framkommer först några veckor senare att det är fråga om ett hedersrelaterat brott, då är risken att vi tappat mycket. Både gällande bevisning men även när det handlar om att skydda och stötta den som utsatts för brottet.

Vid årsskiftet är planen att det ska införas hårdare straff för den som begår brott med hedersmotiv och det har nyligen inletts en statlig utredning bland annat kring om ny brottsrubricering, nämligen hedersbrott.

Inom polisen kommer de under november inleda en så kallad kompetenshöjande insats, för att öka kunskapen hos de poliser som ska göra en bedömning om ett brott kan ha hedersmotiv.

Och de olika insatserna hoppas Jenny Edin ska leda till att fler dömd för brott med hedersmotiv och att polisens arbete blir bättre:

– På sikt hoppas vi höja kompetensen om hedersrelaterad brottslighet, inom polismyndigheten. Och att det ska leda till bättre utredningar och starkare skydd för de utsatta, säger Jenny Edin.