Internet

Ungdomar varnades för sexualbrott på nätet

1:37 min

28 elever från högstadiet på Torskolan i Torsås undervisades i Kalmarsalen under tisdagen i säkerhet och utsatthet på nätet. Bland annat om risken för virtuella våldtäkter.

En av föreläsarna var Virena Andersson, uppsökande ungdomskonsulent.

– Först pratar vi så att de får kunskap om ämnet. Sen pratar vi mer om hur de kan se signaler och ställa frågor och sen ta det vidare till någon vuxen, säger Virena Andersson.

Föreläsningarna handlade mycket om risken för att bli utsatt för sexuell brottslighet på nätet.

– Man tänker ju att sådant kan ske men det är inte det första man tänker på, säger Madelene Pettersson.

– För mig var det lite nytt. Det var något jag lärde mig i dag så jag kommer nog tänka lite mer på det, säger Minna Lehikoinen Johansson.