Utbildning

Näringslivet vill ha tillbaka sjöfartsgymnasiet i Härnösand

1:48 min

Sjöfartsprogrammet på Härnösand gymnasium är stoppat det här läsåret. Näringslivet trycker nu på för att få igång utbildningen.

– Vet du hur mycket av det som importeras och exporteras som fraktas på sjön, frågar Anna Hedensjö Johansson, regionchef för Svenskt Näringsliv och svarar själv.

– Det är 90 procent!

Industrin är beroende av en fungerande sjöfart, men sjöfartsprogrammet på Härnösands gymnasium lades ner på grund av att eleverna var för få.

En utredning om att ta upp utbildningen igen presenteras på tisdag 8 oktober. Sedan väntar beslut i skolnämnden den 24 oktober.