Barnmorskor på Östra hotar med massuppsägning

3:32 min

Ytterligare en omorganisation är på gång på förlossning och BB-avdelningarna i Göteborg och nu sätter barnmorskorna ner foten gentemot sjukhusledningen.

Det mullrar i barnmorskeleden på Östra sjukhuset.

– Vi går på knäna, säger barnmorskan Samira Osman.

Ännu saknas omkring trettio barnmorskor på avdelningarna. De planeras ersättas med vanliga sjuksköterskor och undersköterskor som är lättare att rekrytera. Annonseringen har just gått ut, men enligt både barnmorskor och facket Vårdförbundet hotar det patientsäkerheten att anställa personal med annan kompetens.

– Om de förbättrar arbetsvillkoren med till exempel flexibelt schema och bättre lön tror jag att fler barnmorskor skulle söka, säger Samira Osman.

Förra veckan fick personalen veta att ytterligare en omorganisation är på gång. Nuvarande arbetslag ska delas upp i olika filialer baserat på patientbehov; en med kvinnor som gått över tiden och en för dem som ska göra kejsarsnitt och så vidare, i förhoppning att effektivisera verksamheten.

Vårdförbundets Carina Deréus är tveksam till förslaget, eftersom det riskerar innebära att barnmorskornas fulla kompetens inte skulle utnyttjas.

Barnmorskorna har samlat ihop fullskrivna protestlistor på avdelningarna och på fredag eftermiddag ordnas ett upprop på Frölunda kulturhus, där både sjukhusledningen, allmänheten och politiker är inbjudna.

Pia Pauli är biträdande verksamhetschef för obstretiken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon säger sig ta barnmorskornas oro på stort allvar.

--Jag har absolut förståelse för det. Alla ska få information och de som är intresserade ska få vara med i arbetsgrupperna. Men vi kommer inte på fredag, någon dialog utanför sjukhuset kommer vi inte delta i.