Ny sammanställning

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar högskolestuderandet

0:33 min

Andelen ungdomar som väljer att läsa vidare vid högskolan varierar stort beroende på var man bor och hur högutbildade föräldrar man har. Det visar en ny sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Av de 24-åringar som hade högutbildade föräldrar hade 68,1 procent valt att studera vid högskolan, medan motsvarande siffra var endast 25,8 procent för ungdomar med lågutbildade föräldrar.

Överlag ökar dock andelen unga vuxna som läser vidare. Men statistiken visar att allt färre av dem gör det direkt efter gymnasiet.