Abortlagstiftning

Hallengren: Ingen översyn av lagen för sena aborter

2:25 min

Regeringen tänker inte se över abortlagen och vill heller inte att kvinnor i samband med sena aborter, ska erbjudas feticid – det vill säga att man injicerar ett läkemedel som gör att fostrets hjärta stannar, innan aborten inleds.

Det beskedet ger socialminister Lena Hallengren, efter att både Statens medicinsk-etiska råd och Justitieombudsmannen har föreslagit förändringar.

– Det är inte aktuellt att vare sig förändra eller inskränka svensk abortlagstiftning, säger socialminister Lena Hallengren.

Sedan 1975 har kvinnor rätt till fri abort till och med den 18:e graviditetsveckan. Abort efter vecka 18 är tillåtet om det finns "synnerliga skäl" – men inte om fostret bedöms kunna överleva utanför kvinnans kropp.

I lagen formuleras det som att fostret inte får vara livsdugligt, och i praktiken innebär det att Socialstyrelsens rättsliga råd inte godkänner en abort efter vecka 22.

Tidigare i år föreslog Smer, Statens medicinsk-etiska råd, i en uppmärksammad rapport om foster som visar livstecken efter sena aborter, att regeringen bör utreda om livsduglighetsgränsen i abortlagen kan ersättas av en fast veckogräns. Bakgrunden är framsteg i vårdens möjligheter att rädda extremt för tidigt födda barn.

För några veckor sedan uppmanade även Justitieombudsmannen regeringen att se över abortlagen, med fokus på de sena aborterna. Det finns oklarheter, som riskerar att leda till rättsosäkerhet, anser Chefs-JO. Det handlar till exempel om vad begreppet livsduglighet egentligen innebär.

Skrivelsen från Chefs-JO ska nu beredas av regeringen, men socialminister Lena Hallengren säger så här:

– Det får inte mig eller regeringen att ändra ståndpunkt, men det är klart att vi hela tiden följer utvecklingen och vi är väldigt angelägna om att stå upp för svensk abortlagstiftning och kvinnors rätt till sin egen kropp.

Varför är det inte aktuellt att se över livsduglighets-begreppet?

– Vi tycker att vi har en abortlagstiftning som är väl fungerande, och vid den tidpunkten när Smer kom med sin rapport, tidigare i våras, fanns det inga som helst önskemål, vare sig från myndigheter, från professionen eller Inspektionen för vård och omsorg att vidta några förändringar, säger Lena Hallengren.

Liberalernas riksdagsledamot Barbro Westerholm, som är ledamot i Statens medicinsk-etiska råd, beklagar beskedet från ansvarig minister. Det är angeläget att se över lagen, anser hon.

– För att det inte ska uppstå några oklarheter i samband med att man utför en sen abort. Det handlar inte om att ändra den här veckogränsen, utan om att förtydliga livsduglighetsbegreppet, precis så som också Chefs-JO för fram.

Statens medicinsk-etiska råd vill också att regeringen ska låta utreda förutsättningarna att erbjuda kvinnor feticid i samband med sena aborter. Det innebär att man, innan aborten inleds, injicerar ett läkemedel till fostret, som gör att hjärtat stannar. Metoden används i flera länder som har en fast gräns för sen abort, enligt Smer, och syftet är att säkerställa att det inte föds ett levande foster.

– Jag har stor respekt för att Statens medicinsk-etiska råd, Smer, gör överväganden och lyfter svåra etiska frågor, men i dagsläget har vi inte planer på att hantera den frågan. Den är kontroversiell, utan tvekan, och i dagsläget har vi inga sådana planer, säger Lena Hallengren.